viernes, 16 de octubre de 2009

Sat Siri

MATRA DE KUNDALINI YOGA

SANT SIRI SIRI AKAL
SIRI AKAL MAHA AKAL
MAHA AKAL SAT NAM
AKAL MURAT WAHE WURU

Gran Verdad. Gran Inmortal
Gran Inmortal. Supremo Inmortal
Supremo Inmortal; La verdad es Su Nombre
Imagen Inmortal de Dios; Grande e Indescritíble es Su Sabiduría